Korjattu: Häiriö konesaliverkossamme

Tiedote

PÄIVITYS 18:00

Kaikki häiriöt koskien konesaliverkkoa on saatu korjattua, mukaan lukien Webhotel- häiriö.

PÄIVITYS 17:30:
Webhotel-palveluita korjataan vielä

PÄIVITYS 17:00:
Palveluiden tarkistus on lähes tehty.
Service check is almost completed.

PÄIVITYS 16:00:
Palveluiden tarkistus on käynnissä.
Service check is in progress.

PÄIVITYS 15:00:
Palveluiden tarkistus on käynnissä.
Service check is in progress.

PÄIVITYS 14:00:
Palveluiden tarkistus on käynnissä.
Service check is in progress.

PÄIVITYS 13:00:
Palveluiden tarkistus on käynnissä.
Service check is in progress.

PÄIVITYS 12:00:
Palveluiden tarkistus on käynnissä.
Service check is in progress.

PÄIVITYS 11:00:
Palveluiden tarkistus on käynnissä.
Service check is in progress.

PÄIVITYS 10:00:
Palveluiden tarkistus on käynnissä.
Service check is in progress.

PÄIVITYS 09:25:
Cloud9 login page is working again
Cloud9 kirjautuminen toimii taas

PÄIVITYS 09:10:
Cloud9 login page fix is still under progess.
Cloud9 kirjautumisessa on vielä ongelmaa ja asiaa tutkitaan.

PÄIVITYS 08:50:
Konesaliverkkomme häiriö on saatu korjattua ja palveluiden tarkistus on käynnissä.
The malfunction of our network has been fixed and service check is in progress.

PÄIVITYS 08:00: Korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä

We are still working on a fix

PÄIVITYS 07:00: Korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä

PÄIVITYS 05:30: Korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä

PÄIVITYS 04:30: Vikaantunut osa verkossa on löytynyt ja korjaustoimenpiteet on käynnissä.

Havaitsimme häiriön konesaliverkossa. Tukimme asiaa

We have noticed critical disruption in our datacenter network. We are looking into this