Osa tietoliikenteen muutoksista ei aktivoidu Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella / Some networking changes are not activated in Cloud9 HKI-1 availability zone

Tiedote

Merkittävä osa Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella tehtävistä tietoliikenteen muutoksista ei tällä hetkellä aktivoidu. Häiriö ilmenee esimerkiksi vasta luodun instanssin tietoliikennehäiriönä muihin samassa verkossa oleviin instansseihin. Työskentelemme häiriön korjaamiseksi. Pyydämme tekemään aktivoitumatta jääneistä muutoksista vikailmoituksen.

A significant part of networking changes in Cloud9 HKI-1 availability zone are not activating currently. For example, a newly created instance may not be able to communicate with other instances in the same network. We are working to resolve this issue and ask our customers to open a support ticket in case they encounter this issue.