Tiedote

Tietoliikennehäiriö runkoverkossa / Fault in core network

PÄIVITYS: 26.6. klo 01:00: Toimenpiteitä on suoritettu ja vaikuttaa siltä että tilanne on normalisoitunut.

PÄIVITYS: 25.6. klo 23:00: Pienessä osassa yhteyksissä edelleen esiintyy hitautta ja häiriöitä. Yksittäisiä tapauksia tutkitaan.

PÄIVITYS: 25.6. klo 18:00: Suunnitellut huoltotoimenpiteet on suoritettu, seuraamme tilannetta.

PÄIVITYS: 25.6. klo 15:30: Häiriön korjaamiseksi runkoverkkoon tehtävät muutokset ovat käynnissä ja niiden odotetaan valmistuvan 25.6 klo 18:00 mennessä.

PÄIVITYS: 25.6. klo 13:30: Häiriö paikallistettu. Vian korjaussuunnitelma on laadittu, ja se toteutetaan mahdollisimman pian.

Olemme havainneet laajavaikutteisen häiriön runkoverkossamme. Häiriö vaikuttaa huomattavaan osaan asiakkaistamme.

Häiriö estää osittain tai kokonaan tiettyihin Internetin osiin Inmics-Nebulan verkosta.

Vikaa selvitetään suurella prioriteetilla.

Pahoittelemme viasta aiheutuvaa haittaa.

==

UPDATE: 26.6. 1:00 am: Planned repairs are finished.  Issue has been solved

UPDATE: 25.6. 11:00 pm: Small part of connections are still experiencing issues.

UPDATE: 25.6. 6:00 pm: Planned repairs are finished. We are still monitoring the issue.

UPDATE: 25.6. 3:30 pm: Repairs to the core network are underway and are expected to be completed by 25 June at 18:00.

UPDATE: 25.6. 1:30 pm: Plans for mitigation have been created, and the plan will be executed as soon as possible.

We have discovered a severe outage in our core network. The outage affects significant portion of our customers.

Parts of Internet are currently not reachable from Inmics-Nebula's network.

The fault is currently under investigation with high priority.

We apologize for any inconvenience.