Ylimääräinen huolto S1 ja S2 konesaliverkoissa / Additional maintenance in S1 and S2 datacenter networks

Tiedote

Ylimääräinen huolto S1 ja S2 konesaliverkoissa 2.12.2020

Alkamisajankohta Ke 2.12.2020 - 00:00
Päättymisajankohta Ke 2.12.2020 - 06:00

Suoritamme S1 ja S2 tilojen konesaliverkkojen elinkaarihallinnan mukaisia laitevaihtoja. Asiakaskohtaisesta ratkaisusta riippuen töistä aiheutuu muutamia 5min katkoksia tai yksi tunnin pituinen katkos. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa. Nämä työt saattavat loppuun 12.11.2020 aloitetut elinkaarihallinnan toimenpiteet.
---------------------------------------------------------------------

Additional maintenance in S1 and S2 datacenter networks 2.12.2020

Starting time Wed 2.12.2020 - 00:00
Ending time Wed 2.12.2020 - 06:00

We will be performing lifecycle management related datacenter networking equipment replacement actions in our S1 and S2 facilities. The impact varies according to customer specific solutions between a few 5 minute disruptions and a single 1 hour disruption. We apologise for the inconvenience. This maintenance will complete lifecycle management actions that were initiated on 12.11.2020