Nebulan työnhakurekisteri

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Nebula Oy (jäljempänä "Nebula")
Y-tunnus 2305424-7
Valimotie 21, 00380 HELSINKI

Rekisterin nimi

Nebulan Työnhakurekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumuksella tai rekrytointiin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Reksiterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään rekrytointiin liittyviin toimenpiteisiin, kuten työhakemusten käsittely sekä rekisteröityjen soveltuvuuden arviointiin liittyvä tietojen käsittely.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Rekisteröidyn henkilö- ja yhteystiedot
  • Koulutus-, työhistoria- ja osaamistiedot
  • Suosittelijoiden yhteystiedot
  • Työsuhteeseen ja -etuuksiin sekä palkanmaksuun liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Nebula kerää henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään tai hänen aikaisemmalta työnantajaltaan. Nebula voi kerätä rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja myös muista lähteistä.

Tietojen luovutus

Nebula voi luovuttaa rekisterin henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sekä sopimussuhteen sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. 

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Nebulan alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Nebula voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Nebula huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää tällöin myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietovarastoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietovarastot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Nebulan alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Nebula voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Nebula huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Nebulan tiloissa liikkuvilta edellytetään henkilökortin esillä pitämistä, eikä liikkuminen ole mahdollista ilman asianmukaista kulunvalvontakorttia.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Nebula Oy
Valimotie 21
00380 HELSINKI

Tarkastuspyynnössä tulee mainita henkilörekisteri johon tarkistuspyyntö kohdistetaan, nimi, henkilötunnus, posti- ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Tarkastuspyyntöön vastaaminen edellyttää henkilöllisyyden varmistamisen.