Uutinen

Geopoliittinen tilanne

Seuraamme tiiviisti globaalia geopoliittista tilannetta. Tilanteella ei ole ollut vaikutusta Telia Inmics-Nebulan palvelutarjontaan. Telia Inmics-Nebula on huoltovarmuuskriittinen yritys ja toimintamme perustuu jatkuvuuden turvaamiseen normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Toimintamme kattaa vuorokauden jokaisen tunnin, ympärivuotisesti. 

Olemme tehostaneet reagointivalmiuttamme ja seuraamme kehitystä tiiviisti tarjotaksemme häiriötöntä palvelua kaikille asiakkaillemme ja turvataksemme henkilöstömme hyvinvoinnin. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa varmistaaksemme liiketoiminnan jatkuvuuden. Emme ole havainneet poikkeamia toimitusketjujemme osalta.


Jatkuvuudenhallintaa koordinoidaan ja ohjataan johdon hyväksymien linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Jatkuvuudenhallinta perustuu tunnettuihin viitekehyksiin pohjautuviin prosesseihin ja se kattaa sekä fyysiset että kyberuhat. Vakavissa häiriötilanteissa toimintaa ohjaavat kriisinhallintatoiminteet, joiden johdolla prosesseja ja resursseja voidaan priorisoida tilanteen edellyttämällä tavalla. Poikkeusoloissa viranomaisohjaus voi lisääntyä. Toimimme myös itse aktiivisesti viranomaisten suuntaan.

 

In English:
We are continuously monitoring the global geopolitical situation. The situation has not affected Telia Inmics-Nebula's service offering. Given the importance of our infrastructure we have business continuity plans in place as part of normal business operations, covering all relevant threats including cyber and physical infrastructure. Our procedures cover 24h/day, every day of the year. 

We have heightened our response readiness and are closely following the developments in order to protect our assets and employees, as well as provide undisrupted service to all our customers. Business Continuity Management is coordinated and managed in accordance with policies and guidelines approved by management. Continuity management is based on processes based on known frameworks and covers both physical and cyber threats.


We are closely following the development and have crisis management teams throughout the organization that are activated. We also work actively with the national authorities.