Uutinen

Laurea hankkii perustietotekniikan palvelut Nebulalta

Nebula Oy
Lehdistötiedote 30.6.2017 kello 12:00

Laurea-osti-Nebulalta-Palveluita-Referenssi

Kuvassa vasemmalta: Kimmo Hannonen, Pekka Eloholma ja Kimmo Pettinen
 

Suomen suurimpiin ammattikorkeakouluihin lukeutuva Laurea on valinnut Nebulan perustietotekniikan käytettävyyspalveluiden toimittajaksi. Hankittaviin palveluihin kuuluvat monipuoliset käyttö-, kapasiteetti- ja sovellushallintapalvelut. Tuotettavien palveluiden piiriin kuuluvat kaikki Laurean noin 8000 opiskelijaa ja 500 henkilöstön edustajaa.

”Laurean tietohallinnon toimintamallin mukaisesti osa perustietotekniikan palveluista hankitaan ulkoisilta kumppaneilta ja osa toteutetaan omassa sisäisessä palveluyksikössä. Toimintamalli on osoittautunut hyvin Laurean tarpeita vastaavaksi ja joustavaksi toimintatavaksi.”, kertoo Laurean tietohallintojohtaja Kimmo Pettinen.

”Palvelutoimittajalta Laurea odottaa aitoa ja tasaveroista asiantuntijakumppanuutta, jossa osapuolilla on yhteinen intressi palvelujen laadukkaaseen toteuttamiseen ja toimintaan sekä niiden jatkuvaan kehittämiseen.”, Kimmo Pettinen jatkaa.

Nebulalta hankittava kokonaisuus on Laurean toiminnan kannalta merkittävä. Palvelut muodostavat Laurean tietoteknisen ympäristön ja toiminnan kannalta keskeisen ja kriittisen kokonaisuuden. Sopimus on kaksivuotinen ja sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

”Nebula on tehnyt Laurean kanssa yhteistyötä jo useiden vuosien ajan ja olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme tuottamaan Laurealle palveluita nyt entistäkin laajemmin. Opiskelu nojaa tänä päivänä hyvin vahvasti digitaalisten työkalujen hyödyntämiselle ja on hienoa olla mukana varmistamassa että opiskelijoiden sekä henkilökunnan työskentely on kaikissa tilanteissa sujuvaa.”, sanoo Nebulan toimitusjohtaja Pekka Eloholma.

 

Lisätietoja

Pekka Eloholma, Toimitusjohtaja, Nebula Oy
Sähköposti: pekka.eloholma@nebula.fi
Puhelin: 050 555 5590

Kimmo Pettinen, tietohallintojohtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
Sähköposti: kimmo.pettinen@laurea.fi

 

Nebula lyhyesti

Nebula Oy on voimakkaasti kasvava IT- ja pilvipalveluja tarjoava yritys, joka ainoana palvelutarjoajana Suomessa hallitsee koko IT-kentän. Takaamme asiakkaillemme turvallisen ja luotettavan IT-ympäristön sekä tarjoamme edistykselliset digitaalista liiketoimintaa tukevat palvelut. Meillä on yli 40 000 asiakasta ja palvelemme heitä 140 alan ammattilaisen voimin. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin 35 miljoonaa ja toimintamme on kannattavaa.

www.nebula.fi

 

Laurea lyhyesti

Laurea-ammattikorkeakoulu on kansainvälinen metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kehittäjä. Työelämään integroitunut korkeakouluyhteisömme keskittyy oveltavaan tutkimukseen ja ammatilliseen korkeakoulutukseen yhdessä työelämän kanssa. Laurea-ammattikorkeakoulu on osakeyhtiö, jonka liikevaihto on n. 55 M€ ja joka työllistää n. 520 henkilöä. Uusmaalaisessa korkeakoulussamme on 7800 opiskelijaa.

www.laurea.fi