Uutinen

Nebula osana Certeumin ICT-ratkaisua

Kun kolme tunnettua suomalaista kiinteistösijoittajaa päättää yhdessä perustaa uuden yhtiön ja tehdä sen parissa kuukaudessa, ei aikaa ole hukattavaksi. Se ei olisi onnistunut ilman ICT-kumppaneita, jotka osaavat kuunnella asiakasta. 

Kaiken keskiössä oikeat kumppanit  

Tietohallintojen johtamiseen ja kehittämiseen erikoistunut palveluyritys Sofigate sai vetovastuulleen Certeumin perustamiseen liittyvän ICT-hankkeen. Yritys vastasi paitsi hankkeen koordinoinnista ja määrittelystä, myös sopivan kumppaniverkoston kilpailuttamisesta, valinnasta ja hallinnasta. Vaatimukset olivat alusta alkaen kovat. Mukaan valittavalta vaadittiin paitsi ketteryyttä, myös kykyä määrittää ja toimittaa haluttu ratkaisu ennätysajassa.

Muutaman viikon aikataulu vaatii kumppanilta kykyä tulla asiakasrajapinnan ytimeen. Kun loppuasiakkaalla ei ole uutena yrityksenä paljon omia ICT-resursseja, pitää kumppanin kyetä esittämään ratkaisunsa liiketoimintalähtöisesti, liiketoimintapäättäjien kielellä.

– Certeumilla ei vasta perusteilla olevana yrityksenä ollut antaa hankkeeseen omaa ICT-panosta. Virheisiin ei tiukassa aikataulussa ollut varaa, joten toimitettavien palveluiden integrointi oli oltava huippuluokkaa. Yrityksiä, jotka kykenevät tällaisiin toimitusehtoihin ei kuitenkaan ole Suomessa kovin monta. Nebula oli sellainen, kertoo kumppaniverkoston integroinnista vastannut Sofigaten Senior Advisor Anne Markku. 

Palvelumallissa ei asiakkaan päätä vaivata 

ICT-ratkaisujen hankinta palveluna on erinomainen vaihtoehto yritykselle, joka haluaa tuotannontekijöiden omistamisen sijasta maksaa vain niiden käytöstä tarpeensa mukaan.  Malli on yleinen yrityksissä, joissa ei esimerkiksi ole omaa IT-henkilökuntaa palkkalistoillaan. Tällainen ratkaisu on käytössä myös Certeumilla. Nebula vastaa Certeumin toimistopalveluista, lähitukipalveluista sekä palvelinympäristöstä, jonka pohjalle yritys pystyi rakentamaan liiketoimintansa kannalta tärkeät palvelut. 

– Ratkaisumme mahdollistaa sen, ettei Certeumin tarvitse huolehtia päivittäisistä IT-asioista. Nebulan asiantuntijat huolehtivat siitä heidän puolestaan, avaimet käteen periaatteella. Suunnittelun keskiössä oli Certeumin liiketoiminnan asettamat vaatimukset. Nyt esimerkiksi Certeumin asiakkaat voivat käyttää Certeumin palveluita mistä tahansa modernin rajapinnan (Remote App) kautta, Nebulan projektipäällikkö Ilkka Sarpila kertoo. 

Kaikki valmiina kuukaudessa  

Certeumilla ennätysajassa valmistuneeseen ICT-hankkeeseen ollaan tyytyväisiä. Työnteko voitiin aloittaa heti yrityksen toiminnan alkaessa lokakuun alussa. 

– Paitsi haasteellisen aikataulun vaatimaa ketteryyttä ja joustavuutta, edellytimme kaikilta kumppaneiltamme ennen kaikkea sitoutumista pitkällä tähtäimellä. Ympäristömme ei ole valmis, vaan uusia sovelluksia mietitään jatkuvasti. Halusimme tästä syystä kumppanit, jotka kykenevät kasvamaan meidän kanssamme, kertoo Certeumin CFO Robert Hernberg. 

Vaikka jokaisessa projektissa on huipputiimistä huolimatta aina omat haasteensa, onnistui projektin läpivienti vaativassa aikataulussa erinomaisesti. 

– Olemme olleet kieltämättä onnellisessa asemassa. Liiketoimintamme tarpeet kyettiin määrittämään selkeästi, jolloin lopputuloskin vastaa haluttua. Myös tukipyyntöihin on reagoitu poikkeuksellisen nopeasti. Tätä yhteistyötä on helppo jatkaa, Hernberg toteaa. 

Certeum on logistiikka- ja tuotantokiinteistöjen omistamiseen, vuokraamiseen ja kehittämiseen erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiön kiinteistöomaisuuden arvo on 917 miljoonaa euroa ja vuokrattava pinta-ala on noin 1,3 miljoona neliömetriä.