Uutinen
Written by
Petri Haatainen
Petri Haatainen
Director, Sales & Customer Relations

Telia Inmics-Nebulan ammattilaiset vahvasti mukana Telia Day One -tapahtumassa

Telia Day One 2022

Telia Day One keräsi 3.2.2022 yhteen yli 1000 it-yksiköissä sekä liiketoiminnoissa toimivaa päättäjää yrityksistä ja julkisen sektorin organisaatioista. Virtuaalisesti pidetyssä tapahtumassa käsiteltiin verkottuneen maailman, kuten 5 G:n ja yksityisverkkojen, mahdollisuuksia. Telian, Telia Inmics-Nebulan ja Cygaten asiantuntijat tarjosivat yrityksille ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä hybridityöstä, dataohjautuvasta liiketoiminnasta, pilvipalveluista sekä tietoturvasta.

Telia Inmics-Nebulan asiantuntijat olivat vahvasti mukana tapahtuman teemoissa, demoissa ja klinikoissa. ”Yritykset etsivät keinoja digitalisoida liiketoimintojaan ja kehittää prosessejaan. Me kerromme asiakkaillemme yhdessä Telian ammattilaisten kanssa, miten se kannattaa tehdä uusilla verkottamisratkaisuilla jatkuvasti kehittyvän liiketoiminnan tavoitteet, jatkuvuus ja tietoturva huomioiden”, sanoo Telia Inmics-Nebulan asiakkaista ja myynnistä vastaava johtaja Petri Haatainen.

Ratkaisuja dataohjautuvaan maailmaan  

Telia Day One -tapahtumassa kerrottiin, miten esimerkiksi teollinen yritys voi tehostaa toimintojaan 5 G:n avulla rakennettavien yksityisverkkojen avulla.   

”Tarvitaan kykyä hyödyntää tietolähteistä, IoT-laitteista ja verkon reunalta kertyvää dataa sekä osaamista yhdistää dataa eri tietolähteistä liiketoimintaprosessien tehostamiseen, tiedolla johtamiseen ja uusien palveluiden kehittämiseen. Verkon reunalla syntyy koko ajan valtavasti dataa. Moni kysyy nyt, miten dataa voidaan hyödyntää tehokkaasti ja samalla tietoturvallisesti sekä miten ympäristö kannattaisi rakentaa. Me toteutamme asiakkaillemme verkottuvan liiketoiminnan jatkuvuutta palvelevat ratkaisut, kuten data-arkkitehtuurit, Edge Computing -ratkaisut ja monipuoliset tietoturvapalvelut”, korostaa Haatainen. ”Datan käsittely tapahtuu pilvessä, josta se tuotetaan käyttäjille tiedolla johtamisen tarpeisiin.”

Hybridityöhön sujuvuutta parantavia työkaluja

Hybridityöhön keskittyvissä klinikoissa käsiteltiin muun muassa nopeasti kehittyvien ohjelmistojen ja laitteiden tarjoamia mahdollisuuksia koko organisaation laajuisesti.    

”Yritysten on ollut pakko mukautua etätyömaailmaan. Työnteon sujuvoittaminen ja laitteiden toimivuuden varmistaminen nousevat vahvasti esille asiakkaidemme keskuudessa. Nyt halutaan tietää, miten omalle henkilöstölle voidaan tuottaa työnteon sujuvuutta edistäviä ratkaisuja tietoturvasta tinkimättä. Mitä uusia työkaluja ohjelmistot ja laitteet tarjoavat? Sujuuko yhteistyöratkaisujen, kuten Teamsin, käyttö tehokkaasti? Sisäänrakennetut tietoturvatoiminnot lisäävät turvallisuuden tunnetta henkilöstön keskuudessa”, kertoo Haatainen.

’Pilveistämiselle’ runsaasti kysyntää   

Organisaatiot tarvitsevat tietoa, mitä ’pilveistäminen’ tarjoaa heille ja miten he voivat käyttää pilviratkaisujaan yhä monipuolisemmin verkottamisratkaisujen kehittyessä.  

”Pilvipalveluille on nyt erittäin paljon kysyntää yritysten siirtäessä liiketoimintojaan ja kaikkea tekemistään pilvialustojen päälle. Hybridiympäristöjen rakentamiseen ja pilviratkaisujen käyttöön kaivataan asiantuntemusta. Tarvitaan integraatioita ja kykyä käyttää dataa tehokkaasti eri tietojärjestelmissä”, sanoo Haatainen. ”Käyttöjärjestelmien, tietoverkkojen ja infrastruktuurien sekä pääsynhallinnan tietoturvaan kiinnitetään yrityksissä yhä enemmän huomiota. Teknologian kehittyessä tietoturvauhat lisääntyvät, ja tarve liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiselle kasvaa.”

Telia Dayn Onen keynote-puhujana toimi 5 G:stä puhunut Nokian strategia- ja teknologiajohtaja Nishant Batra. Johtavat kybertietoturva-asiantuntijat Jarno Limnell ja Mikko Hyppönen keskustelivat hybridityön kyberuhkista. Professori Alf Rehn kertoi johtajuuden digitalisaatiosta.  

Telia One -ajattelu

Telian, Telia Cygaten ja Telia Inmics-Nebulan ammattilaiset tarjoavat yrityksille erittäin monipuoliset ict-ratkaisut palveluineen. ”Telia One -ajattelu tuo asiakkaillemme asiakaslähtöiset ja aidosti joustavat palvelut ja toimintamallin. Telia Day One -päivässä oli mukana asiantuntijoita ja päättäjiä suurista, keskikokoisista ja pienemmistä yrityksistä”, kertoo Haatainen. ”Autamme asiakkaitamme ottamaan ratkaisut käyttöön ja tarjoamme sitä tukevat jatkuvat palvelut sekä kattavat tietoturvapalvelut. Toimimme paikallisesti, ja tiimimme toimivat asiakasrajapinnassa.”   

 

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä

 

Written by
Petri Haatainen
Petri Haatainen
Director, Sales & Customer Relations