Uutinen
Written by
Fredrik Slotte
Fredrik Slotte
Common Product Manager Microsoft Cloud | Telia CPS PA IT

Tietoturvasetelistä apua tietoturvan kehittämiseen

Tietoturvaseteli eli Valtioneuvoston tietoturvan kehittämisen tuki tulee haettavaksi joulukuun alussa.
Valtioneuvosto antoi 13.10.2022 asetuksen tietoturvan kehittämisen tuesta yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisille yrityksille*. Kehittämisen tueksi on mahdollisuus hakea tietoturvaseteliä 1.12.2022 alkaen Liikenne- ja viestintäviraston alaiselta Kyberturvallisuuskeskukselta. 

Tietoturvasetelin tukitasot

Seteli toteutetaan kahdessa eri tukitasoluokassa, joista pienemmän arvo on enintäään 15 000 euroa / organisaatio ja suuremman arvo korkeintaan 100 000 euroa / organisaatio. Pienempää seteliä voi hyödyntää esimerkiksi tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointityöhön, tietoturvan parantamiseen tähtääviin hankintoihin sekä henkilökunnan kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen ja seteli on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuremman arvoluokan seteliä voivat hyödyntää uhkamallinnuksiin ja hyökkäyksenestotestauksiin, tärkeimpien sähköisten palveluiden varautumistason testaamiseen ja näistä nouseviin välittömiin tietoturvallisuutta parantaviin toimiin kaiken kokoiset organisaatiot. 100 000 euron tietoturvasetelillä voi kattaa 70 prosenttia kustannuksista, omavastuun ollessa 30 %.

Asetus astuu voimaan 1.12.2022 ja samalla mahdollistuu setelin hakeminen Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukselta. Lisätietoa Valtioneuvoston tietoturvan kehittämisen tuesta.

Hae tukea

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset yritykset

Tietoturvasetelit on suunniteltu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten* yritysten tietoturvan parantamiseen. Valtioneuvoston asetuksessa 1048/2018 määritellään kriittinen infrastruktuuri seuraavasti: "Kriittisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan niitä perusrakenteita, palveluja ja niihin liittyviä toimintoja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi. Kriittiseen infrastruktuuriin kuuluu sekä fyysisiä laitoksia ja rakenteita että sähköisiä toimintoja ja palveluja. Muun muassa energian tuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmät, liikenne- ja logistiset palvelut ja liikenneverkot, digitaalisen yhteiskunnan tietojärjestelmät sekä viestintäverkot ja -palvelut, maksu- ja arvopaperiliikennejärjestelmät, turvatut paikannus- ja aikatietojärjestelmät sekä vesi- ja jätehuolto ovat osa kriittistä infrastruktuuria". 

Asiantuntijat apunasi

Telia Inmics-Nebulalla tietoturva-asiantuntijamme auttavat organisaatioita ympäristöjen kartoituksista jatkuviin palveluihin (esim. hallittu tietoturva). Suoritamme kattavia kartoituksia on-premise ja pilviympäristöissä. Modernien ratkaisuiden avulla organisaationne toimintaympäristö pysyy suojattuna ja käyttäjät ajan tasalla tietoturvan suhteen. Asiantuntijamme auttavat tarvittaessa myös hakuprosessissa.

Lähetä viesti

Ota yhteyttä

 

 

Written by
Fredrik Slotte
Fredrik Slotte
Common Product Manager Microsoft Cloud | Telia CPS PA IT