VERKKOTUNNUKSEN REKISTERÖINTIÄ KOSKEVAT YLEISET EHDOT

Nebulan rekisteröidessä verkkotunnuksen Asiakkaan puolesta, Nebula Oy toimii vain välittäjänä verkkotunnuksen (domainin) rekisteröinnissä, täyttäen hakemuslomakkeet asiakkaan puolesta sekä välittäen mahdolliset rekisteröintikulut domainrekisteriltä Asiakkaalle.

Verkkotunnus rekisteröidään aina Asiakkaan (palvelun tilaajan) toimittamin tiedoin, jolloin asiakas toimii hallinnollisena kontaktina domainille. Nebula huolehtii verkkotunnuksen uusintarekisteröinneistä jos verkkotunnus on alunperin rekisteröity Nebulan kautta tai siirretty Nebulan käyttämään rekisteriin. Muussa tapauksessa asiakas huolehtii itse jatkorekisteröinnin suorittamisesta. Kansainvälisiä verkkotunnuksia rekisteröitäessä on myös huomattava, että verkkotunnuksen hakijan (palvelun tilaajan) yhteystiedot tallennetaan kansainväliseen WHOIS-tietokantaan, jossa on listattu kaikkien verkkotunnuksien omistajat. Tämä perustuu ICANN:n määrittelemiin vaatimuksiin, joita kaikki rekisteröijät joutuvat noudattamaan.

Nebula ei vastaa verkkotunnusten rekisteritietojen ylläpidosta eikä verkkotunnusrekisterien toiminnasta.