Verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat yleiset ehdot

Telia Inmics-Nebula Oy:n rekisteröidessä verkkotunnuksen Asiakkaan puolesta, Telia Inmics-Nebula Oy toimii vain välittäjänä verkkotunnuksen (domainin) rekisteröinnissä, täyttäen hakemuslomakkeet asiakkaan puolesta sekä välittäen mahdolliset rekisteröintikulut domainrekisteriltä Asiakkaalle.

Verkkotunnus rekisteröidään aina Asiakkaan (palvelun tilaajan) toimittamin tiedoin, jolloin asiakas toimii hallinnollisena kontaktina domainille. Telia Inmics-Nebula huolehtii verkkotunnuksen uusintarekisteröinneistä, jos verkkotunnus on alun perin rekisteröity Telia Inmics-Nebula Oy:n kautta tai siirretty Telia Inmics-Nebula Oy:n käyttämään rekisteriin. Muussa tapauksessa asiakas huolehtii itse jatkorekisteröinnin suorittamisesta. Kansainvälisiä verkkotunnuksia rekisteröitäessä on myös huomattava, että verkkotunnuksen hakijan (palvelun tilaajan) yhteystiedot tallennetaan kansainväliseen WHOIS-tietokantaan, jossa on listattu kaikkien verkkotunnuksien omistajat. Tämä perustuu ICANN:n määrittelemiin vaatimuksiin, joita kaikki rekisteröijät joutuvat noudattamaan.

Telia Inmics-Nebula Oy ei vastaa verkkotunnusten rekisteritietojen ylläpidosta eikä verkkotunnusrekisterien toiminnasta.