Webinaarisarja

Managed Cloud -webinaarisarjan 2. jakso

Varmista liiketoiminnan ja teknologian yhteispeli ympäristön muuttuessa

Hallitse muutoksia.
Jatka kehitystä teknistä velkaa välttäen.

Keskiviikkona 3.6.
Kello 8.30–9.00

Liiketoimintaympäristöt muuttuvat jatkuvasti. Samalla ne heijastavat erilaisia vaatimuksia ja nostavat esiin uusia painopisteitä pilvi- ja konesaliympäristöille. Tästä syystä tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä kehittämisen ja jatkuvien palveluiden alueilla.

IT-projekteissa voi olla vaarana mennä kiireessä siitä, mistä aita on matalin. Kun on paineita edetä nopeasti, voi suunnitelmallisuus unohtua ja tekniseen ympäristöön rakennetaan toisistaan irrallisia, pistemäisiä ratkaisuja. Pahimmillaan ne tuovat hyötyjä vain yhdelle projektille ja rajatulle alueelle, ja alkavat sen jälkeen kasvattaa yrityksen teknistä velkaa. Hektisessä työympäristössä tietohallinnon ja liiketoiminnan väliseen vuoropuheluun ei aina ymmärretä käyttää riittävästi aikaa. Sujuva kommunikointi ja yhteinen suunnitelmallisuus liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä on kuitenkin tärkeää onnistuneiden liiketoimintapalveluiden ja teknisten ratkaisujen luomiseksi sekä samalla teknisen velan minimoimiseksi.

Keskustelemme tässä jaksossa käytännön esimerkkien ja asiakastoteutusten kautta kehittämisen ja muutosten hallinnasta liiketoiminnan tavoitteiden tukemiseksi.


Katso tallenne

Agenda

Johdatus aiheeseen

Liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti – miten huomioida se pilviympäristön kehityksessä?

- Kuinka havainnoida muutoksia ja reagoida ketterästi uusiin tarpeisiin?
- Kuinka synkronoida pilvi- ja konesaliympäristö muiden järjestelmien kanssa ympäristön muuttuessa?

Vältä tekninen velka liiketoiminnan ja teknologian kehittämisen yhteispelillä

- Kuinka huomioida liiketoiminnan tarpeet pilviympäristön kehittämisessä?
- Miten jatkuvat palvelut voivat tukea kehittämistä?

Asiakastoteutuksia

- Case-esimerkkejä asiakastoteutuksista

Yhteenveto ja ratkaisut


Tutustu koko sarjaan ja muihin jaksoihin