Webinaarisarja

Managed Cloud -webinaarisarjan 3. jakso

SINETÖI PILVIYMPÄRISTÖSI
KUSTANNUSTEHOKKUUS,
KETTERYYS JA HALLITTAVUUS

Varmista jatkuvuus. Löydä uusia keinoja ketteryyden ja kustannustehokkuuden kirittämiseksi.

Keskiviikkona 10.6.
Kello 8.30–9.00

Hyvin suunnitellut tietojärjestelmä- ja pilviympäristöt luovat vankan perustan kustannustehokkuudelle ja tietoturvalle. Huomioimalla toimintamallit mahdollistetaan samalla ketteryys uuden kehittämisessä ja jatkuvissa palveluissa.

Mitkä asiat luovat tehottomuutta ja miten se voi ilmetä liiketoiminnassa? Entä mitä uusia ketteryyttä ja kustannustehokkuutta tukevia ratkaisuja olisi hyödynnettävissä? Näihin kysymyksiin vastaamme webinaarisarjamme kolmannessa jaksossa.

Katso tallenne

Agenda

Johdatus aiheeseen

Toimintamallit ja arkkitehtuuri ketteryyden ja kustannustehokkuuden tukena

- Mitkä asiat voivat aiheuttaa tehottomuutta? Miten tehottomuus ilmenee liiketoiminnassa?
- Mikä merkitys toimintamalleilla tai arkkitehtuurilla on ketteryyden ja kustannustehokkuuden lisäämisessä?

Uudet ratkaisut ketteryyden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi

- Mitä uusia ratkaisuja markkinoilla on? Miten ne tukevat kustannustehokkuutta, ketteryyttä ja hallittavuutta?

Asiakastoteutukset

- Case-esimerkkejä asiakastoteutuksista

Yhteenveto ja ratkaisut